Odyometri Programı
1.Sınıf Final Takvimi
Ders Kodu Ders Adı Final Sınav Tarihi Final Sınav Saati Final Sınav Yerleri
ODY 102 İşitme ve Ölçümü 06.06.2017 11.00 D.105/D.107/D.101/D.103
ODY 104 İşitme ve Konuşma Anatomisi ve Fizyolojisi 12.06.2017 09.00 D.105/D.107/D.101/D.103
ODY 106 Akustik ve Fonetik Prensipler 09.06.2017 11.00 D.105/D.107/D.101/D.103
ODY 108 İletişim Becerileri 14.06.2017 10.00 D.105/D.107/D.101/D.103
ODY 110 Çocuk Odyolojisi 13.06.2017 15.00 D.105/D.107/D.101/D.103
ODY 112 İlk Yardımda Temel Bilgiler 15.06.2017 09.00 AMFİ/D.204
TDB 102 Türk Dili II 08.06.2017 Bulunduğunuz sınıf ve sınav saati için Web sitemizden UZEM ilanlarını takip ediniz
YDB 102 İngilizce II 14.06.2017 Bulunduğunuz sınıf ve sınav saati için Web sitemizden UZEM ilanlarını takip ediniz
2. sınıf Final Takvimi
Ders Kodu Ders Adı Final Sınav Tarihi Final Sınav Saati Final Sınav Yerleri
ODY 202 Klinik Uygulama-II 05.06.2017 13.00 TOPLANTI S./D.105
ODY 204 Objektif İşitme Testleri 08.06.2017 10.00 AMFİ/D.107
ODY 208 İşitme Aygıtları 15.06.2017 13.00 TOPLANTI S./D.101/D.107
ODY 210 Vestibüler Sistem Test Yöntemleri 13.06.2017 10.00 D.105/D.107/D.101
ODY 206 İşletme Yönetimi II 09.06.2017 09.00 AMFİ/D.105
ODY 212 Sağlıkta Meslek Etiği 16.06.2017 09.00 D.301/D.302/D.303/D.304
ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 06.06.2017 Bulunduğunuz sınıf ve sınav saati için Web sitemizden UZEM ilanlarını takip ediniz