Misyon
İşitme düzeylerinin belirlenmesi ve kaliteli bir işitme sağlanabilmesi için hastalara testler uygulayan ve KBB uzman doktorları tarafından hastalara reçete ile verilen işitme cihazlarının kullanılması konusunda hastalara yardımcı olan sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Vizyon
Girişimci ve kendini yenileyebilen, toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirleri gözeten teknik elemanlar yetiştirilmesinde lider ve öncü eğitim kurumu olmaktır.