odyometri

Odyometri Programının amacı, işitme ve işitme kayıplarının ölçülerek değerlendirilmesi alanında çalışma yapabilecek önlisans düzeyinde eğitim görmüş teknik sağlık elemanı yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yarı yıl olan Odyometri Programına giriş için ortaöğretim eğitimini (meslek liselerinden sınavsız geçiş) tamamlamış veya ÖSYM Başkanlığı’nca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Bu programa YGS-1 puan türü ile öğrenci alınmaktadır. AKTS ye göre mezun olacak öğrencilerimizin ders dağılımları % 73 oranında zorunlu ders % 27 oranında seçmeli ders şekildedir. Seçmeli derslerin en az 20 AKTS ‘sini bölüm içi seçmeli derslerden oluşmakta olup bölüm dışı seçmeli dersler Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun diğer programlarının yanı sıra diğer meslek yüksek okullarının programları, diğer fakültelerin bölümleri ve/veya seçmeli dersler koordinatörlüğünden de alınabilmektedir.

Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Sağlık Teknikeri (Odyometrist) unvanı verilir . Odyometri önlisans programından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı olan öğrencile ilan edilen kontenjan dahilinde Odyoloji, İşitme Engelliler Öğretmenliği ve Fizik Bölümleri Lisans Programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca, programı birincilikler bitiren öğrenciler sınavsız olarak belirtilen lisans programlarına kontenjan durumuna göre geçiş yapma hakkına sahiptir.

Mezunlar Odyolog, Odyoloji Uzmanı veya Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanın gözetim ve denetiminde resmi veya özel hastanelerin Odyoloji kliniklerinde, İşitme Engelliler Okullarında ve İşitme Cihazı Firmalarında çalışabilirler. Bunların yanı sıra yenidoğan işitme taramaları, okul öncesi ve okulçağı tarama programları ile endüstri alanında gürültü ölçümleri ve işitme taramalarında da görev alabilirler.

Odyometri Laboratuvarı

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan optisyenlik laboratuvarında, meslek icrasında kullanılması gereken tüm makine ve el aletleri mevcut bulunmaktadır. Laboratuvar mesleki becerileri kazanmak ve geliştirmek için öğrenciye tüm olanakları sağlamaktadır. Laboratuvarda mevcut bulunan makineler, otomatik, yarı otomatik ve manuel olmak üzere 3 ana gruba ayrılmıştır. Mevcut laboratuvar, optik lenslerin çerçeveye, reçete muhteviyatına uygun bir şekilde montajı için gerekli tüm donanıma ve bu konudaki beceriyi artırmaya yönelik tüm olanaklara sahiptir. Öğrencilerin teknik olarak yetişmelerinin yanı sıra muayene teknikleri ve amaçları konusunda eğitimli olmalarını sağlamak amacı ile oftalmolojide kullanılan otorefraktometre mevcut bulunmakta olup, bu cihazın kullanımına yönelik tüm eğitimleri uzman göz doktorları tarafından verilmektedir.